Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/bberendt/mastercoach.pl/public_html/templates/gk_john_s/html/com_content/article/default.php on line 15

Komunikacja i budowanie zespołu

Coaching zespołowy ma na celu pomoc w tworzeniu trwałych, wysoce zmotywowanych i wydajnych zespołów. Jego celem jest przeprowadzenie zespołu z miejsca, w którym się obecnie znajduje do miejsca, w którym powinien się znajdować, by skutecznie i efektywnie realizować stawiane przed nim zadania oraz tworzyć nową jakość. Aby ta zmiana zaistniała, potrzebna jest praca w kierunku zdefiniowania i wyeliminowania niepożądanych zachowań oraz wzmocnienia bądź nauki takich, które wspierają współpracę pomiędzy członkami zespołu. Coaching zespołów to metoda, która pracuje z realnymi zagadnieniami, ważnymi dla zespołu, w której głównym celem nie jest przekazanie konkretnej wiedzy z określonego zakresu, czy też wykształcenie wybranych kompetencji.
Team coaching (coaching zespołowy) opiera się na wykonywaniu przez zespół określonych zadań i ćwiczeń, które są źródłem doświadczenia uczestników i które ujawniają różne aspekty funkcjonowania jako zespół (np. powtarzające się wzorce zachowań, silne strony zespołu, wartości, ograniczenia, radzenie sobie z trudnościami). Następnie doświadczenia członków zespołu są omawiane, a zespół przy wsparciu coachów, wyciąga z nich wnioski i wypracowuje rozwiązania, które chciałby wdrożyć.

    Przykładowe potrzeby, na które odpowiedzią może być coaching zespołowy to:
  • Wzrost zaufania oraz odpowiedzialności u wszystkich członków zespołu za to jak funkcjonuje on jako całość.
  • Poprawa komunikacji w zespole, m.in. poprzez identyfikację zachowań destrukcyjnych i wypracowanie metod pozwalających zespołowi samodzielnie radzić sobie z nimi oraz przeciwdziałać im.
  • Rzeczywista i otwarta interakcja członków zespołu mająca na celu wspólne wypracowanie zasad funkcjonowania w codziennej pracy i zdolności zespołu do wchodzenia w konstruktywną dyskusję wspierającą cele zespołu i ukierunkowaną na osiągnięcie pożądanych rezultatów
  • Wzmocnienie kompetencji obecnych w zespole oraz pełniejsze i bardziej świadome ich wykorzystywanie. Czerpanie wiedzy i mądrości zespołu z różnorodności opinii i przekonań, które wnosi każdy z członków.
  • Wypracowanie przez zespół konkretnego planu działań nastawionego na budowanie zespołu i osiąganie założonych celów, wraz z określeniem odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu.

Coaching w ramach, którego zespół przeprowadzany jest z miejsca, w którym obecnie się znajduje do miejsca, w którym powinien się znajdować, czyli posiadać określoną i realizowaną strategię i plan działania oraz usprawnioną komunikacji to proces rozłożony w czasie. Jest on realizowany zwykle w formie 3-6 spotkań zespołu (najlepiej całodniowych). Pojedynczy warsztat nie może dać gwarancji wypracowania i wdrożenia trwałych zmian szczególnie, jeśli zmiana dotyczy kluczowych nawyków utrwalonych w kulturze organizacji. Jednak w sytuacji, w której konieczne jest dopasowanie się do ograniczeń czasowych lub budżetowych, staramy się uwzględniać je w planowaniu procesu coachingu zespołowego. Team coaching prowadzony jest często przez dwóch coachów. Liczba coachów zwiększana jest w przypadku bardzie licznych grup.

Próbując scharakteryzować zagadnienia poruszane w pracy podczas poszczególnych etapów przygotowania zawodników możemy próbować wyróżnić specyficzne obszary pracy.
Okres przygotowawczy
W okresie przygotowawczym główna praca coacha sportowego w obszarze zespołu koncentrować się będzie na wspieraniu trenera w poznaniu się i integracji zawodników, określeniu wspólnych zasad i wspieraniu komunikacji w drużynie. Z perspektywy indywidualnej jest to okres, w którym coach może położyć fundament pod budowę siły mentalnej i ugruntowania zawodników. Początek pracy to spojrzenie na sportowe i pozasportowe cele, wybór tego, co w nadchodzącym sezonie będzie najważniejsze i zbudowanie motywacji osadzonej w poczuciu wiary i sensu tego, co się robi. Dodatkowo jest to czas, na realizację i zamknięcie spraw niezwiązanych bezpośrednio ze sportem, a mogących rozpraszać podczas sezonu.
Okres bezpośredniego przygotowania startowego
Jest to zwykle czas rozgrywania kontrolnych spotkań i ukierunkowanego treningu. Z perspektywy treningu mentalnego jest to dobry czas na eksperymentowanie z nowymi narzędziami i technikami, które będą ściślej podporządkowywać się celom treningowym. Doświadczenia ze startów czy meczy sparingowych stanowią cenne źródło informacji zwrotnej dostarczające materiał do pracy. Przykładowe zagadnienia pracy coacha mogą obejmować pracę z koncentracją się np. przed meczem lub wykonaniem elementu gry jak zagrywka, wsparcie w wypracowaniu nawyków i rutyn związanych przykładowo z podsumowywaniem treningów i meczów podczas odpraw. Tematy spotkań indywidualnych w tym okresie różnicują się bardziej i trudniej znaleźć jest wspólnych mianownik. Wiążą się one z budowaniem relacji między zawodnikami i sztabem szkoleniowym, potrzebą wspierania poszczególnych elementów treningowych pracą mentalną, rywalizacją o miejsce w składzie na poszczególnych pozycjach, radzeniem sobie z napięciem i stresem, wsparciem w przypadku kontuzji oraz wsparciem w regeneracji i radzeniem sobie z wyczerpaniem po intensywnym treningu itp.
Okres startowy
W sezonie rozgrywkowym, i w czasie treningów pomiędzy meczami, wszelkie zmiany i modyfikacje wprowadza się z dużą ostrożnością. Nie jest to czas na nadmierne eksperymentowanie, tylko okres poświęcony reagowaniu na pojawiąjące się sytuacje. Częstym wyzwaniem w tym okresie jest praca nad radzeniem sobie z porażką i emocjami z tym związanymi, zarówno z perspektywy zespołu, gdzie pojawia się ryzyko utraty „ducha zespołu”, jak i z perspektywy indywidualnej, kiedy porażki mogą na przykład zmniejszać poczucie pewności siebie. Zbliżająca się końcowa, decydująca faza rozgrywek zwiększa presję i oczekiwania otoczenia oraz dodatkowo nakłada się na odczuwane coraz bardziej zmęczenie. W tym okresie powinna procentować praca wykonana we wcześniejszych fazach przygotowań.