Master Coach - citius | altius | fortius

Biofeedback HRV

Biofeedback HRV (Heart Rate Variability)

Biologiczne sprzężenie zwrotne jest to metoda pozwalająca monitorować procesy zachodzące w organizmie. Dostarcza ona informacji o zmianach parametrów organizmu. Istnieje bardzo wiele rodzajów biofeedbacku, różnią się rodzajem i zakresem dostarczanej informacji. Do najbardziej popularnych i tym samym najczęściej stosowanych zaliczyć możemy feedback HRV badający zmienność rytmu zatokowego serca. Występowanie różnic w długościach interwałów świadczy o zdolności serca do adaptacji względem zewnętrznych bodźców i przedstawia informacje o pracy autonomicznego systemu nerwowego. Układy współczulny i przywspółczulny mają wzajemnie przeciwstawny wpływ na częstość akcji serca, regulując ją stosownie do zaistniałej sytuacji. Podwyższona aktywność układu współczulnego przyspiesza tętno, natomiast wzrost aktywności układu przywspółczulnego je spowalnia. Taka informacja zwrotna służyć może do nauki panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w ekstremalnych warunkach.