Master Coach - citius | altius | fortius

Wsparcie przywódcze dla trenerów

Nie możesz zmusić piłki golfowej, żeby wpadła do dołka”, powiedział kiedyś Bagger Vance. A czy można zmusić zawodników, aby pracowali wydajnie, byli pomysłowi i innowacyjni oraz z zaangażowaniem osiągali cele? Odpowiedź do niedawna wydawała się prosta i brzmiałaby: „Przecież każdy trener zna wiele sposobów na to jak zmotywować swoich ludzi!”. W badaniach Saratoga Institute okazało się jednak, że mimo iż 89% przełożonych sądzi, że pracownicy opuszczają firmę z powodu pieniędzy, to w rzeczywistości 88% z nich opuszcza firmę z powodów takich jak: złe zarządzanie, brak uznania, brak przywództwa czy problemy komunikacyjne. Dokładnie te same mechanizmy możemy zaobserwować w klubach i zespołach sportowych.

Biorąc pod uwagę światowe zmiany w zakresie liderstwa trenerzy sportowi powinni otworzyć się na nowe formy zarządzania zespołami.

Przykładowe tematy na sesje coachingowe lub warsztatowe:

  • Optymalne podejmowanie decyzji.
  • Budowanie współpracy w zespole i podział odpowiedzialności.
  • Kwestie związane z zarządzaniem oczekiwaniami.
  • Budowanie relacji z zarządami klubów, działaczami, a także kibicami.
  • Wzmocnienie kompetencji liderskich.
  • Zarządzenie work-life balance.

Praca z trenerem, czy każdym innym członkiem sztabu szkoleniowego w większości przypadków ma charakter spotkań, w trakcie których, podobnie jak w przypadku zawodników i zawodniczek, omawiane i analizowane są wybrane sytuacje, a następnie wybierane rozwiązania, które będą wdrażane i sprawdzane w rzeczywistości.